• Подання
  Подання
 • До закінчення залишилось
  Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • Голосування
  Голосування
 • Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

Шкільна медіатека – ресурсний центр забезпечення якості освітнього процесу На розгляді

Доданий
19.09.2019
Номер
13
Освіта

В рамках проєкту буде створений культурно-інформаційний простір, шляхом використання різних засобів інформації й комунікації — від традиційних друкованих до сучасних комп'ютерних

Автор проекту
Бюджет
149 541 грн
Розрахунок бюджету
Теги
на об’єкті галузі освіти
Район
Заріччя
Адреса
просп. Миру, 76/5, Хмельницький

Опис

Проблема (передумови, обґрунтування необхідності реалізації проекту)

Сьогодення диктує нову модель бібліотеки, потребує наповнення її новим змістом, що відповідав би запитам освітнього процесу й розвитку нових інформаційних технологій. Щоб швидко й ефективно забезпечувати та задовольняти інформаційні потреби учнів, педагогів, батьків бібліотека має стати бібліотечно-інформаційним медіа-центром.
Медіатека – це якісно нове, методично обґрунтоване забезпечення можливостей для самопідготовки учнів та вчителів. Для цього необхідне комфортне приміщення з окремими робочими зонами з окремими носіями інформації (місця для читання книг і періодичних видань, комп’ютерний та телерадіокомунікаційний блок). Це покращить ефективність бібліотечних послуг за рахунок нових ІКТ, забезпечить вільний доступ до інформації на різних носіях.
Для реалізації проєкту потрібно створити відповідну матеріально-технічну базу. Прогнозований обсяг витрат – 150 тисяч гривень. Реалізація проєкту дозволить повноцінно використовувати документальні ресурси (тільки інф

Для кого цей проект (основні групи мешканців, які зможуть користуватись результатами реалізації завдання)

Учні, батьки, працівники Хмельницької сЗОШ І-ІІІ ступенів №21

Пропоноване рішення вирішення проблеми і його обґрунтування

Сьогодні не кожна родина може дозволити собі придбати сучасну техніку та нову книгу. Враховуючи те, що дитина багато часу проводить в школі, медіатека може стати простором для творчої активності та самостійності, де кожен буде мати вільний доступ до різноманітних джерел інформації, зможе одночасно відпочити, поспілкуватись та отримати необхідні знання

План заходів з реалізації проекту (роботи, послуги)

1.Організаційна зустріч виконавців та партнерів проєкту, вироблення спільного плану дій, розподіл обов'язків.
2.Опрацювання та вивчення матеріалів щодо вимог до сучасної медіатеки.
3.Розробка плану її створення, розрахунок коштів.
4.Поточний ремонт приміщення, облаштування зон, придбання та встановлення меблів, технічного обладнання.

Ключові показники оцінки результату проекту

- упровадження інноваційних технологій та забезпечення рівного доступу всіх суб’єктів освітнього процесу до сучасних інформаційних джерел;
- якісне оновлення бібліотечних фондів як паперовими так і електронними носіями;
- створення дружнього до користувача простору, де можна буде з користю провести час

Очікуваний термін реалізації проекту

01.04.2020 – 30.06.2020

Ризики (перешкоди) у реалізації проекту, на які слід звернути увагу

відсутні

Приклади (кейси) схожих рішень

відсутні

Мета проекту

Створення комфортного середовища з сучасним дизайном та відповідним технічним оснащенням, яке сприяло би найбільш повному розкриттю інтелектуальних, творчих здібностей кожного учня (в тому числі з особливими освітніми потребами) та вчителя.

Проект реалізовуватиметься на об’єкті галузі

освіта

Фотографії