• Подання
  Подання
 • Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • Голосування
  Голосування
 • Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • До закінчення залишилось
  Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

Інноваційний навчально-тренінговий центр Відхилений

Доданий
21.09.2018
Номер
59
Освіта

Ідея нашого проекту полягає у створенні класу, обладнаного сучасними медіазасобами (інтерактивною дошкою, проектором, ноутбуком, комп'ютерами та гарнітурою), з підключенням до Інтернету та зручними меблями для різних форм навчальної роботи. У ньому діти будуть вчитися за новими технологіями, а педагоги брати участь у тренінгових заняттях з метою поширення інноваційних технологій в освіті.

Автор проекту
Лілія
Лілія Вілкова
Бюджет
121 718 грн
Розрахунок бюджету
Теги
на об’єкті галузі освіти
Район
Центральний
Адреса
вул. Володимирська, 51, Хмельницький

Опис

Проблема (передумови, обґрунтування необхідності реалізації проекту)

Основною метою проекту є формування у дітей та педагогів єдиного інформаційного середовища школи, що забезпечує:
- підвищення ефективності, доступності та якості освіти на основі впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес;
- збереження, розвиток і ефективне використання інформаційно-технологічного потенціалу громадсько-активної школи для громади міста;
- створення умов для переходу до якісно нового рівня освіти на основі використання інформаційних технологій.
Навчання з сучасними технологіями створює умови комунікативного середовища з урахуванням індивідуальних протреб учнів під час уроку.
Наш навчальний заклад вже має клас, який обладнано мультимедійною дошкою та проектором. Але в цьому класі застаріла комп'ютерна техніка, а також він потребує ремонту, а це не дозволяє використовувати його з максимальною користтю. За умови переодладнання класу його можна використовувати для проведення різноманітних тренінгів для мешканців міста.

Для кого цей проект (основні групи мешканців, які зможуть користуватись результатами реалізації завдання)

Загальна кількість учасників проекту – 2700 осіб, мешканців , серед них:
- педагогічний колектив школи - 76 осіб;
- учні - 1089 осіб;
- батьки – приблизно 1000 осіб;
- партнери, громада міста

Пропоноване рішення вирішення проблеми і його обґрунтування

1) Ремонт підлоги та аудиторії обумовлений необхідністтю покращення освітньго простору.
2) Закупівля комп'ютерних меблів, що дозволить заощадити навчальну площу у кабінеті;
2) Закупівля та встановлення комп'ютерного обладнання для осучаснення навчального процесу, ефективного подання та засвоєння матеріалу з перспективною трансформації даної класної кімнати в SMART-кабінет.

План заходів з реалізації проекту (роботи, послуги)

1. Підбір та закупівля необхідного комп'ютерного обладнання (до квітня 2019 року)
2. Підбір та закупівля матеріалів для ремонту приміщення (до квітня 2019 року);
3. Ремонт аудиторії (червень-липень 2019 року);
4. Встановлення та підключення комп'ютерної техніки (до 15 серпня 2019 року).

Ключові показники оцінки результату проекту

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту.
Короткотривалі наслідки реалізації проекту:
- покращення матеріально - технічного стану школи;
- перехід до якісно нового рівня освіти на основі нових інформаційних технологій;
- удосконалення моделі громадсько- активної школи;
- створення єдиного інформаційного простору школи;
Перспективні наслідки реалізації проекту :
- створення і поширення практики діяльності громадсько- активної школи;
- істотне підвищення ефективності навчання, якості знань і умінь учнів;
- підготовка випускників, здатних гнучко адаптуватися в умовах інформатизації життя сучасного суспільства;
Реалізація проекту навчить дітей і вчителів ефективно користуватися інформаційними технологіями, і від успішного вирішення цього завдання визначальною мірою залежатиме розвиток нашої країни та її місце у світовій спільноті.

Очікуваний термін реалізації проекту

До 15 серпня 2019 року

Ризики (перешкоди) у реалізації проекту, на які слід звернути увагу

Подорожчання матеріалів для ремонту та комп'ютернох техніки в відповідно рівню інфляції.

Приклади (кейси) схожих рішень

https://gp.khm.gov.ua/projects/archive/8/show/766

Мета проекту

В разі реалізації проекту, очікуємо таких результатів:
- створення єдиного інформаційного простору школи;
- можливість значно підвищити ефективність навчання;
- оволодіння учасниками проекту новими інформаційними технологіями;
- оновлення змісту навчання шляхом підвищення рівня ефективності
використання інформаційно - комунікаційних технологій в школі;
- створення сприятливих умов для інтелектуального, соціального,
морального становлення особистості учня;
Таким чином, можна зробити висновок, що при використанні комп'ютерної техніки, необхідного спеціального програмного забезпечення на уроках інформатики та інших навчальних предметів відбувається реалізація і розкриття переданих знань від учителя учневі, а також дозволяє підвищити ефективність уроку, мотиваційний фон учнів.

Проект реалізовуватиметься на об’єкті галузі

Проект реалізовуватиметься в галузі освіти - навчально-виховне об'єднання №5 міста Хмельницького імені Сергія Єфремова. Навчальний заклад розташований у самому центрі міста, що дозволить використовувати тренінговий центр не тільки для цілей школи, а й для проведення навчаннь, тренінгів, курсів для громади міста.