• Подання
  Подання
 • Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • Голосування
  Голосування
 • Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • До закінчення залишилось
  Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

Інклюзивно - ресурсна кімната – простір для навчання дітей з особливими освітніми потребами Відхилений

Доданий
19.09.2019
Номер
16
Освіта

В рамках проєкту буде створений інклюзивно-ресурсний простір для зручного та якісно-результативного навчання дітей, який базується на індивідуальному підході та усуненні труднощів у навчанні, соціалізації дитини з особливими освітніми потребами.

Автор проєкту
Бюджет
149 554 грн
Розрахунок бюджету
Теги
на об’єкті галузі освіти
Район
Заріччя
Адреса
просп. Миру, 76/5, Хмельницький

Опис

Проблема (передумови, обґрунтування необхідності реалізації проекту)

Саме школа є тим природним середовищем, в якому відбувається підготовка дитини з ООП до подальшого життя. Правильно організоване та структуроване середовище може допомогти дитині навчитися взаємодіяти із зовнішнім середовищем. Після школи дитині належить жити в тому ж суспільстві, що і випускникам звичайних загальноосвітніх шкіл.
Найважливішим завданням вважається розвиток у дітей соціальних навичок, навичок спілкування з іншими людьми, навичок поведінки в суспільстві
Наш проєкт орієнтовано на: дітей з особливими освітніми потребами, родини дітей з особливими освітніми потребами, педагогічний колектив ЗЗСО № 21.Взагалі всю спільноту м.Хмельницького задля формування толерантного відношення до дітей та людей з особливими потребами.

Для кого цей проект (основні групи мешканців, які зможуть користуватись результатами реалізації завдання)

Учнівська, батьківська та педагогічна громадськість.

Пропоноване рішення вирішення проблеми і його обґрунтування

Реалізація нашого проєкту дасть можливість вирішити ряд мега-важливих проблем з якими зустрічається сьогодні громадськість:
-командний супровід фахівців, що супроводжують дитину (логопед, дефектолог, психолог, вчителі, асистенти вчителів), забезпечить відпрацювання механізму наступності у навчанні, дасть змогу організувати цілеспрямовану послідовну роботу з урахуванням потреб кожної дитини.
-активне залучення батьків забезпечить безперервність впливу, контроль результатів. Батьки, отримуючи зрозумілі, послідовні рекомендації та професійну підтримку, стають учасниками команди супроводу дитини.
-поширення інформації в ЗМІ сприятиме укріпленню толерантного ставлення до людей з психофізичними особливостями громадською спільнотою.
-проведення фахівцями, залученими до реалізації проєкту, практичних семінарів з питань впровадження інклюзії в загальноосвітній простір підвищуватиме професіоналізм, відповідатимуть на актуальні запити громади міста.

План заходів з реалізації проекту (роботи, послуги)

1.Організаційна зустріч виконавців та партнерів проєкту, вироблення спільного плану дій, розподіл обов'язків.
2.Опрацювання та вивчення матеріалів щодо вимог до сучасного інклюзивно-ресурсного простору.
3.Розробка плану її створення, розрахунок коштів.
4.Поточний ремонт приміщення, облаштування зон, придбання та встановлення меблів, технічного обладнання.

Ключові показники оцінки результату проекту

-створення необхідного компоненту освітньої програми для всіх дітей з особливими освітніми потребами і не тільки;
-створення моделі інклюзивного навчання, комфортним та ефективним не тільки для дітей з особливими освітніми потребами, але й для нормотипових дітей, для педагогічного колективу закладу загальної середньої освіти;
- інклюзивно-ресурсний прострі дасть можливість стабілізувати психоемоційний стан дітей з з особливими освітніми потребами та позитивно впливатиме на розвиток пізнавальних процесів, котрі конче необхідні в навчальній діяльності.

Очікуваний термін реалізації проекту

01.01.2020 – 01.09.2020

Ризики (перешкоди) у реалізації проекту, на які слід звернути увагу

відсутні

Приклади (кейси) схожих рішень

відсутні

Мета проекту

Мета нашого проєкту передбачає позитивні зміни стану впровадження інклюзивної освіти на базі Хмельниької середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 21.

Проект реалізовуватиметься на об’єкті галузі

освіти