Інформаційні технології в інклюзивній освіті Реалізований

Доданий
14.11.2016
Номер
716
Освіта

Оснащення навчальних класів у ЗОШ №8, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, комп'ютерною технікою для активізації навчального процесу методом інтерактивного навчання.

Автор проєкту
Анатолій
Анатолій Савчук
Бюджет
94 840 грн
Розрахунок бюджету

Опис

Проблема (передумови, обґрунтування необхідності реалізації проекту)

Створення технічних умов для інтерактивного навчання дітей з особливими освітніми потребами в якості пілотного проекту у Хмельницьких школах.

Для кого цей проект (основні групи мешканців, які зможуть користуватись результатами реалізації завдання)

Діти з особливими освітніми потребами шкільного віку.

Пропоноване рішення вирішення проблеми і його обґрунтування

Для введення в освітній процес інтерактивного методу навчання для дітей з особливими освітніми потребами необхідно придбання комп'ютерної техніки та периферійних пристроїв.

План заходів з реалізації проекту (роботи, послуги)

1 Закупівля і поставка у школу комп'ютерної техніки та периферійних пристроїв.
2.Налаштування обладнання та периферійних пристроїв в мережу у школі.

Ключові показники оцінки результату проекту

Закупівля та поставка комп'ютерного обладнання і периферійних пристроїв у ЗОШ №8, навчання вчителів правилам користування технікою та мережею.

Очікуваний термін реалізації проекту

3 місяці.

Ризики (перешкоди) у реалізації проекту, на які слід звернути увагу

Ризики і перешкоди у реалізації проекту відсутні.

Приклади (кейси) схожих рішень

Інтерактивне навчання - це навчання,яке відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учасників навчального процесу. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де і учень і вчитель є рівноправними суб’єктами навчального процесу, розуміють, що вони роблять, рефлексують з приводу того, що вони знають, вміють здійснювати.
http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/interaktivne-navchannya.html

Фотографії