• Подання
  Подання
 • Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • Голосування
  Голосування
 • Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • До закінчення залишилось
  Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

Дитячий інтелектуальний клуб розвитку Брав участь

Доданий
15.11.2016
Номер
768
Освіта

Підвищення освітнього та інтелектуального потенціалу дитини шляхом проведення навчання основам журналістики, умінню висвітлення подій, проведенню аналізу, формуванню висновків та власної точки зору. Навчання осіб похилого віку основам комп’ютерної грамотності.

Автор проекту
Сергій
Сергій Мороз
Бюджет
99 500 грн
Розрахунок бюджету

Опис

Проблема (передумови, обґрунтування необхідності реалізації проекту)

На сьогодні значна частка дітей та підлітків стикаються з відсутністю вміння у повній мірі сприймати реальне життя та події навколо. Причиною цього є соціальні мережі та комп’ютерні ігри. Це приводить до втрати як навиків реального спілкування у колективі та різних соціальних групах, так і до обмеження вміння аналізувати, робити висновки, сприймати необхідну інформацію.

Для кого цей проект (основні групи мешканців, які зможуть користуватись результатами реалізації завдання)

Діти та підлітки м.Хмельницького, особи похилого віку

Пропоноване рішення вирішення проблеми і його обґрунтування

Відбудеться набір дитячих груп за віковим критерієм для проведення навчання, набуття ними практичних знань, оцінки та аналізу подій у соціальному житті, економіці та політиці міста, області та України в цілому. Проведення семінарів з відомими політичними діячами Хмельниччини, політологами, аналітиками та експертами різних галузей. Функціонування дискусійного клубу та супутнє навчання людей похилого віку основам комп’ютерної грамотності.

План заходів з реалізації проекту (роботи, послуги)

Створення засобу масової інформації для висвітлення роботи учасників. Проведення зустрічей з керівниками міста, експертами, політологами, журналістами, культурологами. Співпраця з телевізійними каналами міста для демонстрації робіт учасників. Навчання дітей умінню висвітлення подій, проведенню аналізу, формуванню висновків та власної точки зору. Проведення навчання людей похилого віку основам комп’ютерної грамотності.

Ключові показники оцінки результату проекту

Підвищення освітнього рівня суспільства як одного з факторів впливу на різноманітні сфери громадського життя.
Підготовка дитини (підлітка) до сучасного життя.
Розвиток свободи інтелектуального, професійного та соціального вибору.
Виховання дітей, що приведе до зростання продуктивності праці, вдосконалення суспільних відносин, визначатиме якість життя.

Очікуваний термін реалізації проекту

Старт проекту з березня 2017 року. Проект безстроковий, набір груп проводиться щороку.

Ризики (перешкоди) у реалізації проекту, на які слід звернути увагу

Недостатність фінансування.

Приклади (кейси) схожих рішень

Дитячі клуби, школи різного направлення.

Фотографії