• Подання
  Подання
 • Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • Голосування
  Голосування
 • Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • До закінчення залишилось
  Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

Збереження об’єктів культурологічної спадщини у музеях та бібліотеках міста. Відхилений

Доданий
15.11.2016
Номер
774
Культура

Придбання спеціалізованої техніки для оцифровування культурно-історичної спадщини, у тому числі рідкісних документів та старовинних книг. Збереження їх для нащадків та доступність для зацікавлених людей. Це надасть можливість рекламувати наше місто в інтернет просторі.

Автор проєкту
Сергій
Сергій Мороз
Бюджет
99 800 грн
Розрахунок бюджету

Опис

Проблема (передумови, обґрунтування необхідності реалізації проекту)

Історико-культурна спадщина нашого краю потребує застосування сучасних технологій для збереження старовинностей, пам’яток культури та історії. Висвітлення в інформаційному просторі надасть можливість доступу широкому загалу до вивчення історії.

Для кого цей проект (основні групи мешканців, які зможуть користуватись результатами реалізації завдання)

Всі верстви населення, історики, культурологи, студенти, школярі.

Пропоноване рішення вирішення проблеми і його обґрунтування

За допомогою спеціального устаткування буде проведено сканування рідкісних екземлярв документів та книг. Збережено історико-культурні артефакти.

План заходів з реалізації проекту (роботи, послуги)

Пам’яткоохоронний – створення взаємодії під час реалізації проекту органів охорони культурної спадщини з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, науковими установами з метою кращого збереження та популяризації історико-культурної спадщини краю.

Ключові показники оцінки результату проекту

Збереження історико-культурної спадщини, популяризація, висвітлення в інформаційних засобах, національно-патріотичне виховання молодого покоління.

Очікуваний термін реалізації проекту

Постійно.

Ризики (перешкоди) у реалізації проекту, на які слід звернути увагу

Нерозуміння більшості населення ідеї втілення зазначеного проекту.

Приклади (кейси) схожих рішень

У бібліотеках та музеях світу поширена практика сканування документів, що надає можливість вивчати матеріал як із "першого джерела".

Фотографії